joxxe.com

Borsen…eller något

december 28, 2015 by joxxe

Fick lite inspiration i gruppen Aktier på Facebook och började utveckla en applikation som man kan analysera valda aktier med.

Än så länge finns följande funktionalitet:

  • Hämta historisk data från alla aktier på OMXS30 i valfri tidsspan.
  • Plotta graver.
  • Analyser datan från vald aktie.
  • Spara hämtad data.

Det jag skall lägga till härnäst är så man kan välja mer fritt vilka aktier man vill arbeta med.

All data hämtas från Yahoo finance API (som tyvärr är deprecated men fungerar fortfarande).

Screen Shot 2015-12-28 at 23.23.33

Välj tidsspan att ladda in data ifrån.

Screen Shot 2015-12-28 at 23.18.02

Plotta grafer.

Screen Shot 2015-12-28 at 23.23.29

Visa rådata

Källkod finns på GitHub.

Uppdatering av Rama – jobbplaneraren.

december 20, 2015 by joxxe

rama

Har lanserat en uppdatering av Rama – jobbplaneraren.

De största uppdateringarna är att det numera är en native android app samt att man kan infoga arbetsdagarna i valfri kalender direkt från appen.

Finns att ladda ner på Google Play Store